Fukt i luften blir till dricksvatten i utsatta områden

Fukt i luften blir till dricksvatten i utsatta områden

Uppsalaföretaget Drupps har tillsammans med Instalcobolaget Teampipe utvecklat ett system för att utvinna dricksvatten ur fukt i luften. Två mikrofabriker för utvinning av dricksvatten har skeppats ut i till områden i världen som lider av vattenbrist.

TeamPipe är specialiserat på avancerad svetsning och rörinstallation i känsliga miljöer. Tillsammans med Drupps har de varit med och tagit fram rörsystemet till de två första enheterna för utvinning av dricksvatten ur luftfuktighet. Dessa mobila mikrofabriker kan återvinna fukt i luften och kan producera upp till tusen liter dricksvatten per dygn. Systemet går ut på att ta hand om den biprodukt som bildas vid luftavfuktning.

- Idén är spännande och behovet av rent dricksvatten är stort i många utsatta områden i världen med vattenbrist, säger Joakim Lundberg på Teampipe.

Under 2021 skeppades de första mobila mikrofabrikerna i containerformat ut i världen, en till USA och en till Thailand. Köparna av mikrofabrikerna är större företag som arbetar i områden med vattenbrist. Drupps enheter är mobila och lätta att transportera för att kunna användas i olika miljöer och för fler användningsområden. I USA ska enheten användas främst för att framställa vatten för mat- och dryckesproduktion.

Om resultaten från de första två enheterna i USA och Thailand faller väl ut väntar Drupps på fler beställningar från bland annat Kina och Indien.

Teampipes uppdrag i projektet har varit att projektera och installera rörsystem och de reningssteg som krävs för efterbehandling av det utvunna dricksvattnet. Allt för att säkra vattenkvalitén och för att få fram rent och klart dricksvatten.

- TeamPipe har kompetensen vi sökte och samarbetet har fungerat bra där de har levererat den specialistkunskap som behövdes i allt från projektering, svetsning, rördragning till montering, säger Fredrik Edström på Drupps.