Alla projekt är unika och även om man vet vad man behöver är det inte säkert att man vet exakt hur man ska komma dit. Vi erbjuder svetskonsultation för alla sorters svetsningsprojekt och har särskild kompetens för känsliga miljöer. Här får ni hjälp med val av svetsmetoder och material samt idéutformning till olika segment.